Kintakun-Collection.co.id- “Barangsiapa yang berpuasa pada Bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan enam hari pada Bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa satu tahun.” (HR. Muslim)

syawal Berita_wanita_Kintakun_collection | Puasa Syawal Yuk! Baca manfaat dan pahala nya disini

Subhanallah, begitu luar biasa pahala yang disebutkan pada hadits di atas. Walaupun puasa enam hari di Bulan Syawal termasuk ke dalam puasa sunnah, akan tetapi Rasulullah SAW sangat menganjurkannya.

Puasa Syawal ini dapat dilakukan secara berurutan sejak tanggal dua Syawal (pendapat Imam Syafi’i) atau dapat juga dilakukan secara tidak berurutan (pendapat jumhur ulama).

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari puasa Syawal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Pahala yang sama dengan puasa satu tahun penuh sebagaimana yang disebutkan pada hadits di atas
  • Menyempurnakan kekurangan pada puasa di Bulan Ramadhan. Hal tersebut dikarenakan puasa pada Bulan Syawal dan Sya’ban bersifat seperti shalat sunat rawatib yang berfungsi untul menyempurnakan shalat wajib.
  • Salah satu ciri orang yang diterima puasa Ramadhannya adalah orang tersebut melakukan puasa Syawal. Hal tersebut dikarenakan apabila Allah SWT menerima amal ibadah seseorang, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk melakukan amal shaleh lainnya. Sebagaimana orang bijak mengatakan: “Pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada setelahnya.” Oleh karena itu, orang yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan yang lain, maka hal itu merupakan salah satu tanda diterimanya kebaikan yang pertama.
  • Puasa Syawal merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT. Puasa yang kita lakukan di Bulan Ramadhan dapat menjadi jalan datangnya ampunan Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas kesempatan memperoleh ampunan tersebut.
  • Puasa Syawal merupakan bukti bahwa dengan berakhirnya Bulan Ramadhan bukan berarti kebaikan dan amal shaleh yang kita lakukan juga berakhir.
  • Puasa syawal juga membatasi diri dari makan berlebihan ketika moment lebaran, dimana biasanya makanan berlimpah dan kita menjadi tidak karuan dalam makan

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya apabila orang yang sedang berpuasa berada di tengah-tengah orang-orang berbuka, maka seluruh anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah, serta para malaikat mendoakannya: Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahannya serta sayangilah dia.” (HR. Ibnu Majah).